Sunday, June 26, 2011

Bakal Terbit. Detik-detik Constantinople

Kajian sejarah berkaitan kerajaan Uthmāniyyah.

Pembukaan Constantinople menandakan bermulanya lembaran baru dalam sejarah umat manusia terutama bagi masyarakat Eropah.

Pembukaan kota ini mewujudkan beberapa polemik. Pertama umat Islam di seluruh dunia begitu berbangga dan meraikan kejayaan gemilang sehingga seolah-olah kemenangan ini menunjukkan umat Islam telah berada di puncak kejayaan yang paling tinggi. Kedua pembukaan ini menjadi salah satu punca dan sebab utama terhadap kebangkitan masyarakat Eropah.

Pembukaan Constantinople memberikan tamparan yang paling hebat terhadap mereka, antara kesan yang paling menonjol adalah, ia menjadi titik sebenar berakhirnya Zaman Pertengahan (Middle Ages) dan munculnya zaman Renaissance. Zaman yang merubah corak dunia sehingga ke hari ini dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial, ketenteraan dan sebagainya.

Dalam masa yang singkat sahaja selepas itu, masyarakat Eropah dapat mencipta satu rekod penting dalam sejarah dunia dalam bidang ekonomi, politik dan sosial hingga ke hari ini.

No comments: