Friday, July 17, 2009

Zaman batu itu, bila?

Seorang ibu bertanya, "Zaman Nabi Daud sudah beribu tahun lampau. Pada zaman itu sudah ada kemahiran membuat barang daripada besi. Zaman Nabi Adam, anak-anaknya sudah berladang gandum dan menternak kambing. Jadi zaman batu yang orangnya bercawat dan merejam binatang itu, bila masanya...?


Si anak yang mendengar pertanyaan itu hanya diam sambil memusingkan anak mata 180 darjah ke kiri.